top of page
VR Goggles

Kibernetinės rizikos vertinimai

Pirmasis jūsų žingsnis nustatant, ką turite apsaugoti

Do you know how resilient your organisation is against a cyber attack?

Kibernetinės rizikos vertinimas (kibernetinis žvalgyba):

 • Nustatyti ir nustatyti prioritetus turtui, kuriam gresia pavojus ir kurį reikia ginti

 • Ilgalaikė apsaugos strategija

 • Švelninimo strategija (parengti gynybos planą)

 • Informacijos saugumo, veiklos tęstinumo, IT operacijų ir operacinės rizikos valdymo ryšio supratimas

 • Gauti darbinių žinių apie operacinę riziką, grėsmę, pažeidžiamumą, poveikį, paslaugas ir su jais susijusį turtą

 • Strategijos, apimančios:

  • Mūšio komandos sukūrimas (personalo mokymas gintis atakos atveju

  • Mūšio komandos valdymas

  • Kovos komandos dislokavimas kibernetinės atakos metu ir po jos

A

bottom of page