top of page

„Cyber365“ paslaugos

Atraskite mūsų patirtį

Kibernetinės rizikos vertinimai

Nustatykite, koks turtas yra pažeidžiamas, tada nustatykite geriausią būdą tą turtą apsaugoti

Pasirengimas gynybai

writing on computer
Man Hands On Keyboard

Kibernetinio saugumo politika ir procedūros

Kibernetinio saugumo politika nustato jūsų darbuotojų elgesio standartus, galbūt pašalindami kai kuriuos jūsų pažeidžiamumus

Bendrieji duomenų apsaugos reikalavimai (GDPR)

Poveikio privatumui vertinimai

Business Partners at Work
Computers

Bendrieji duomenų apsaugos reikalavimai (GDPR)

Poveikio privatumui vertinimai

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

PAGRINDINIS KALBĖJAS

Užsisakykite vieną iš mūsų kibernetinių ekspertų

Public Speaker
bottom of page